Aito Arkkitehtuuritoimisto Oy

MEISTÄ

Olemme Helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, joka on työskennellyt lisä- ja täydennysrakentamisen parissa vuodesta 2000. Aito Arkkitehtuuritoimisto Oy pyrkii tekemään ihmiseen vaikutuksen merkityksellisten paikkojen suunnittelun kautta. Pyrimme aina jokaisessa suunnittelutehtävässä myös vaikuttamaan kaupungin tai alueen ympäristöön. Tavoitteena on luoda paikkoja, jotka innostavat, auttavat ihmisiä löytämään toisensa, ja tekevät kaikin puolin elämästä mukavempaa. Tähän pyrimme kaupunkielämän monimuotoisuuden; eriaikaisten, erilaisten käyttäjäkokemusten kautta. Otamme huomioon, että jokainen hyvä suunnitelma on kokoelma monesta erilaisesta ideasta, mutta kuitenkin aina juurrutettu juuri kyseiseen alueeseen. Tulet hämmästymään, miten eri tavoin me voimme auttaa sinua suunnittelutehtävässä. Tekisimme mielellään yhteistyötä kanssasi seuraavassa suunnittelutehtävässä.

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit lisäkerroskonseptistamme!

Aito Arkkitehtuuritoimisto Oy
Lönnrotinkatu 35 D 47
00180 Helsinki
Finland
toimisto@aitoark.fi
tel +358 10 322 5080
gsm +358 40 75 88991

 

KOKONAISKONSEPTI LISÄKERROSRAKENTAMISEEN

Talo Katolla Konsepti - The Hut on the Roof Concept

LISÄKERROKSET KERROSTALOON

Talo Katolla on aito lisäkerrosrakentamisen kokonaiskonsepti. Konseptin kehitystyön tuloksena 1960- ja 1970-luvun tasakattoisiin rakennuksiin voidaan lisätä jopa kolme lisäkerrosta, joka parantaa kannattavuutta yhtiölle merkittävästi. Hut on the Roof-konsepti on nopea ja vaivaton tapa taloyhtiöille rakennuttaa lisäkerroksia.


KAAVAPROSESSI JA TEHTAALLA RAKENTAMINEN

Konseptiin sisältyen arkkitehtitoimistomme anoo taloyhtiölle lisärakennusoikeutta ja hoidamme kaiken viranomaisyhteistyön. Lisäkerroksemme rakennetaan sisätiloissa tehtaalla, kuivissa ja valvotuissa olosuhteissa, jolloin rakennusvirheet saadaan minimoitua. Koska asunnot rakennetaan pääosin tehtaalla, asennus tontilla on nopea.


NOPEA ASENNUS EI HÄIRITSE ASUKKAITA

Lisäkerrosmoduulit kuljetetaan tehtaalta valmiina tontille sisutuksineen, ja liitetään joko sisänousuina tuotavaan talotekniikkaan, tai talon ulkopuolelle asennettavaan uuteen tekniikkaan. Keittiöt, kylpyhuoneet ja kiinteä sisustus, sekä sisäinen talotekniikka on asennettu tehtaalla valmiiksi. Nopea asennuksen ansiosta rakentaminen tontilla on nopeaa ja häiriöt nykyasukkaille pienet.


MODERNIT ENERGIATEHOKKAAT UUDISASUNNOT

Uudet asunnot ovat nykytekniikalla varustettuja: asunnoissa on lattialämmitys ja viilennys, sekä kulutuksenseuranta vakiona. Molemman puoliset parvekkeet tarjoavat huikeat näkymät korkealta katolta ympäristöön.


Kattomoduuleihin voidaan integroida poistoilman lämmön talteenottoa ja kannattavasti aurinkoenergiatuotantoa, jolloin yhtiö ottaa yhden askeleen kohti taloudellista riippumattomuutta ja energiaomavaraisuutta.

Uudisosan parempi energiatehokkuus parantaa yhtiön suhteellisia juoksevia energiakuluja. Energiaa vuotavat rakenteet muodostavat merkittävän osan yhtiön menokuluista hukkalämmityksen, - veden ja sähkönkulutuksessa, ja uudisosa rakennetaan energiaa säästäväksi. Rakentamisen yhteydessä voidaan myös julkisivut ja teknisiä järjestelmiä energiakorjata.


Uudenlaiset asunnot monipuolistavat rakennuksen asuntotyyppejä, ja rakennukseen tulee monipuolisempi asukaskunta. Uudisrakentaminen ja talon ehostus nostaa myös vanhojen asuntojen arvoa.


KOKONAISKONSEPTI

Lisäkerroskonseptimme sisältää koko rakentamisen prosessin rakennusoikeuden hankinnasta ja kaavoituksesta, suunnitteluun, rakentamiseen ja tontilla asentamiseen. Häiriöt nykyasukkaille rakentamisesta ovat nopean asennuksen takia erittäin pienet. Uudet asunnot rakennetaan osaksi olemassa olevaa yhtiötä näin helpottaen yhtiön ylläpitoa yhtiövastikkeen muodossa.

Konsepti on taloyhtiölle helppo ja vaivaton tapa hankkia lisätuloja.


TALOYHTIÖ RAKENUTTAJANA

Uudet asunnot rakennetaan osaksi taloyhtiötä osakkeiden uusmerkinnällä, ja niistä tulee osa taloyhtiötä kuten muutkin asunnot.


HELSINKI

Helsingissä kaupunki tarjoaa vuokratontille lisärakentamisesta taloyhtiölle merkittävän korvauksen. Omistustontilla taas taloyhtiö maksaa kaupungille maankäyttömaksua, mutta vain jos nettoarvonnousu nousee yli Miljoonaan euroon, muuten maksua ei peritä ollenkaan. Omistustonttiyhtiö maksaa maankäyttömaksua kaupungille siis vain Miljoonan euron ylimenevästä arvonnousuosuudesta (35%).


TUOTTO

Lisäkerrosrakentaminen on kasvukeskuksissa taloyhtiölle kannattava investointi. Kolmikerroksinen lisäkerrosrakenne, joka rakenteellisesti ja kaavoituksellisesti onnistuu suunnitelmien mukaan toteuttaa, tuottaa esimerkiksi viisiportaiselle pitkälle lamellitaloyhtiölle, alueella, jossa uudistuotannon myyntihinta on 4500 €/m2, myyntituloina noin Miljoonan euron (1 Milj. €) tuoton rakennuttamiskulujen jälkeen.


LISÄ-ASUKKAAT HELPOTTAVAT TALOYHTIÖN KULURAKENNETTA

Taloyhtiön on hyvä ottaa myös huomioon muut taloudelliset edut. Suuremmalla asukaspohjalla on yhtiön helpompi rahoittaa korjausmenoja. Uudet asukkaat maksavat yhtiövastiketta (tässä esim. 5€ /m2) kymmenessä vuodessa lisää yli 1 Milj. euroa, joka merkittävästi helpottaa vanhoja osakkaita yhtiön tulevien korjausten rahoittamisessa. Myös yhtiön suhteellinen energiankulutus pienenee, koska uusi Talo Katolla on uudisrakennuksena erittäin energiatehokas, ja näin olleen kuluttaa vähemmän energiaa.

 

KIINNOSTUNUT LISÄKERROSRAKENTAMISESTA? OTA YHTEYTTÄ

  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest

Thanks for submitting!